Dịch vụ tư vấn môi trường

   

Tư vấn môi trường là gì? Tại sao lại cần tới dịch vụ tư vấn môi trường

 

 Tư vấn môi trường là một công việc mang tính chất “trung gian”. Giữa nhà đầu tư với các cơ quan Nhà nước. Vì vậy, làm ở vị trí tư vấn môi trường, các bạn sẽ chịu áp lực rất nhiều từ các chủ đầu tư lẫn cơ quan Nhà nước.

Công việc tư vấn môi trường này sẽ bắt đầu khi một chủ đầu tư manh nha phát triển. Hay đang xây dựng hoặc đang vận hành một dự án doanh nghiệp. Trong vô số công việc chuẩn bị để thành lập dự án thì có việc đánh giá tác động môi trường ĐTM. 

Đây là điều kiện để dự án được cấp phép xây dựng. Trong quá trình xây dựng dự án, công ty tư vấn môi trường là người làm báo cáo giám sát. Cũng như báo cáo vận hành thử nghiệm, báo cáo hoàn thành các thủ tục về môi trường cho chủ đầu tư. Khi đi vào hoạt động, công ty tư vấn môi trường sẽ đảm nhận báo cáo giám sát định kỳ. Báo cáo tình hình quản lý xử lý chất thải gây hại cho công trình. Môn học Đánh giá tác động môi trường trong chương trình đào tạo sẽ giúp bạn làm được công việc này.

Ngoài ra, các bạn phải cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành. Hiểu biết về công nghệ để tư vấn môi trường cho chủ đầu tư giải pháp tối ưu cho những phát sinh môi trường liên quan đến dự án. Điều quan trọng đối với người làm dịch vụ tư vấn môi trường là tinh thần trách nhiệm. Vừa phải đánh giá đúng luật, vừa phải đảm bảo quyền lợi cho chủ đầu tư.

 Thông tin liên quan

 Hỗ trợ trực tuyến

Email
moitruongviettien@gmail.com
Hotline Tư vấn
022226 280 666 - 02223 624 399