Hồ sơ pháp lý đối với cơ sở xử lý CTNH

   

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên số 2300945951 đăng ký lần đầu ngày 26/08/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 28/03/2019 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp.

-  Quyết định chủ trương đầu tư số 427/QĐ-UBND cấp ngày 02/08/2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp.

-  Công văn đổi tên công ty số 04.09.15/TB/VK ngày 04/09/2015 đổi tên công ty từ Công ty TNHH Hùng Hưng Môi trường xanh thành Công ty TNHH Môi trường VK.

-  Hợp đồng sáp nhập công ty TNHH Môi trường VK và Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến ngày 01/12/2016.

-  Quyết định phê duyệt ĐTM số 546/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và bản sao báo cáo ĐTM về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư bổ sung, nâng công suất cho nhà máy xử lý chất thải công nghiệp”.

-  Văn bản số 1950/BTNMT-TCMT ngày 17/04/2018 về việc đính chính quyết định số 546/QĐ-BTNMT Do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

-  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 406681 cấp ngày 18/09/2007.

-  Giấy phép xử lý CTNH số 1-2-3-4.023.VX của Bộ TNMT cấp lần 5 ngày  18/06/2020.

-  Giấp phép khai thác nước dưới đất số 1095/GPKT-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 05/08/2009.

-  Giấy chứng nhận PCCC của UBND tỉnh Bắc Ninh số 168/TD-PCCC ngày 28/3/2019.

 Biên bản kiểm tra về PCCC của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 22/11/2019.

-  Công văn số 321/UBND-NN ngày 01/4/2019 của UBND huyện Quế Võ cho phép Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến xả nước thải đã qua xử lý vào hệ thống công trình thủy lợi.

 Thông tin liên quan

 Hỗ trợ trực tuyến

Email
moitruongviettien@gmail.com
Hotline Tư vấn
022226 280 666 - 02223 624 399