Hệ thống tái chế dầu, công suất 1.000 kg/h

 

Thuyết minh:  

  1. - Dầu thải thu gom về từ các đơn vị sản xuất được phân loại dựa trên thành phần và tính chất của từng loại dầu.
  2. - Thu gom dầu thải và vận chuyển bằng phuy sắt 200 lit được tập kết vào khu vực lưu giữ, đến ca vận hành công nhân sẽ đấu nối đường ống vận hành máy bơm từ phuy chứa vào bồn gia nhiệt bằng điện. Cơ sở dùng nồi hơi để cấp nhiệt cho bồn gia nhiệt. Nguyên liệu sử dụng cho nồi hơi là than cốc. Nước được tách ra ở bồn gia nhiệt dưới dạng hơi nước. Dầu từ bồn gia nhiệt đưa qua bồn lắng tách. Tại bồn lắng tách cặn sẽ được lắng sơ bộ để tách cặn. Một phần dầu sạch ở phía trên sẽ được đưa đến bồn sản phẩm. Dầu còn chứa cặn sẽ được bơm qua hệ thống lọc tinh bằng máy phân ly ly tâm nhằm loại bỏ cặn. Dầu được quay ly tâm để tách cặn, cặn giữ lại trong các đĩa ly tâm và được vệ sinh định kỳ rồi. Sau đó, dầu sạch sẽ được đưa vào bồn sản phẩm.
  3. - Sản phẩm dầu tái chế sẽ được cung cấp cho các ngành công nghiệp chuyển động nhẹ, dùng cho động cơ xay xát, đầu nổ công nông và mỡ bôi trơn và một phần dầu này cũng có thể được đem đốt chung với các chất thải khác để giảm nhiên liệu sử dụng cho Nhà máy xử lý.
  4. - Cặn từ quá trình lắng đã qua sử dụng sẽ được đem qua hệ thống phối trộn với các chất thải khác trước khi đem đốt.
  5. - Khí thải từ lò đốt than với nhiệt độ 600oC sẽ được đi qua hệ thống xử lý khí thải đạt QCVN 56:2013/BTNMT trước khi thải ra môi trường.
  6. - Dầu sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 56:2013/BTNMT và được tận dụng làm nhiên liệu đốt lò.

 Hỗ trợ trực tuyến

Email
moitruongviettien@gmail.com
Hotline Tư vấn
022226 280 666 - 02223 624 399