Hệ thống nghiền bóng đèn huỳnh quang, công suất 20kg/h

 

 

Thuyết minh công nghệ

-  Bóng đèn phế thải được đưa vào buồng nghiền đập;

-   Máy nghiền hoạt động làm nhiệm vụ đập vỡ bóng và nghiền nhỏ phần thuỷ tinh tới kích thước 3-4 mm. 

- Trong quá trình nghiền nhỏ bóng đèn, khi đó sẽ phát sinh 03 loại chất thải bao gồm: thuỷ tinh, bột huỳnh quang và hơi thuỷ ngân, do đó để xử lý được cần phải tách riêng các loại nguồn thải này để thu gom xử lý bằng các phương pháp phù hợp và đảm bảo về mặt môi trường, cụ thể như sau:

- Hỗn hợp bột sau khi nghiền bao gồm phần kim loại của chuôi bóng đèn, dây tóc, bột thủy tinh còn lẫn bột huỳnh quanh và một lượng rất nhỏ thủy ngân còn lẫn trong bột huỳnh quanh sẽ được chứa vào thùng chứa thùng phuy 200 lít chuyên biệt, đưa đi hóa rắn. Phần chuôi nhôm bóng đèn sẽ được thu gom lại. Lưu kho và bán tái chế.

- Hơi thủy ngân sẽ qua hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường.

 Hỗ trợ trực tuyến

Email
moitruongviettien@gmail.com
Hotline Tư vấn
022226 280 666 - 02223 624 399