"CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT TIẾN chuyên xử lý chất thải rắn - xử lý nước - bảo vệ môi trường - tư vấn môi trường"